En un món global, dono importància a allò que identifica els valors locals. Tot nou projecte és motiu d’estudi per fer-ne sorgir la característica particular que el diferencia.
Les feines més complaents són sempre les compartides en equip.
Ens hi posem?