Agenda Va de Cultura

Consulta l’edició digital a: www.vadecultura.cat

L’agenda Va de Cultura va ser fundada l’any 1993 per la Llibreria La Llopa de Calella. La seva finalitat va ser la de donar un servei més als ciutadans de l’Alt Maresme, informant-los de les activitats culturals de la zona. A partir del 2007, la seva edició passa a mans de Carme Guri, dissenyadora gràfica responsable del disseny i composició des dels seus inicis.

Segueix essent el butlletí gratuït de referència a diversos pobles de l’Alt Maresme: Sant Pol, Sant Cebrià, Calella, Pineda, Santa Susanna, Malgrat, Palafolls i Tordera. Vol seguir sent una eïna útil per fer arribar l’agenda cultural al públic potencialment més favorable a gaudir-ne, els propis ciutadans i els de les poblacions veïnes.

Des d’aquí, agrair la col·laboració de tots els ajuntaments, entitats i sobretot als anunciants que, amb la vostre publicitat, feu possible l’edició.

Interessats: vadecultura@carmeguri.cat – Tel. 93 769 72 86