Logo institucional

Renovació del logo i identitat gràfica per a GUNi, entitat creada per la UNESCO, la Universitat de Nacions Unides (UNU) i la Universitat Politècnica de Catalunya el 1998 a la Conferència Mundial sobre Educació Superior de la Unesco.